Przetarg nieograniczony na zakup pojemników na odpady

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych plikach. 

SIWZ – pojemniki

Treść ogłoszenia

Zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu

Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ -oswiadczenie-art-22

zał. nr 4 do SIWZ -wykaz dostaw

zał. nr 5 do SIWZ – Istotne post.umowy

zał. nr 6 do SIWZ -oswiadczenie-art.-24

zał. nr 7 do SWIZ – Oświad. o grup. kapitał

zał. nr 8 do SIWZ

załącznik nr 1 do formularza ofertowego – zestawienie pojemników