Przetarg nieograniczony – ochrona obiektów

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Ochrona obiektów spółki Urbis”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – opis zamówienia

Załącznik nr 2 – wykaz usług (docx)

Załącznik nr 2 – wykaz usług (pdf)

Załącznik nr 3 – wykaz osób (docx)

Załącznik nr 3 – wykaz osób (pdf)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia (docx)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia (pdf)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (docx)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (pdf)

Załącznik nr 6 – oświadczenie o realizacji zamówienia (docx)

Załącznik nr 6 – oświadczenie o realizacji zamówienia (pdf)

Załącznik nr 7 – wzór umowy – ochrona mienia (docx)

Załącznik nr 7 – wzór umowy – ochrona mienia (pdf)

Załącznik nr 8 – formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 8 – formularz ofertowy (pdf)