Przetarg nieograniczony (rozdrabniacz) – aktualizacja

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego (produkcja 2016 rok) – 1 szt.”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – dane techniczne urządzenia maszyny

Załącznik-nr 8 – projekt umowy

AKTUALIZACJA! 

Poniżej zamieszczamy załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej. 

Załącznik nr 1 – formularz (docx) 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (docx) 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu (docx) 

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw (docx) 

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia (docx) 

Załącznik  nr 6 – grupa kapitałowa (docx) 

Załącznik nr 7 – dane techniczne urządzenia maszyny (xlsx) 

Załącznik  nr 8 – projekt umowy (docx)