Przetarg nieograniczony – ubezpieczenie pojazdów

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ubezpieczenie pojazdów należących do spółki Urbis”. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – wykaz pojazdów (pdf)

Załącznik nr 1 – wykaz pojazdów (xlsx)

Załącznik nr 2 – zaświadczenie o szkodowości

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp (docx)

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp (pdf)

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (docx)

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (pdf)

Załącznik nr 6 – zobowiązanie innego podmiotu (docx)

Załącznik nr 6 – zobowiązanie innego podmiotu (pdf)

Załącznik nr 7 – wzór umowy