Przetarg nieograniczony – wywóz nieczystości

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wywóz nieczystości ciekłych, ścieków przemysłowych (odcieków) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie , firmy URBIS Sp. z o.o. 62-200, Gniezno, ul. Chrobrego 24/25”. Szczegółowe informacje znajdują się plikach załączonych poniżej. 

SIWZ

Załącznik nr 1- opis przedmiotu

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (docx)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (pdf)

Załącznik nr 4 – wykaz usług (docx)

Załącznik nr 4 – wykaz usług (pdf)

Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (docx)

Załącznik nr 6 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pdf)

Załącznik nr 7 – wykaz sprzętu (docx)

Załącznik nr 7 – wykaz sprzętu (pdf)

Załącznik nr 8 – grupa kapitałowa (docx)

Załącznik nr 8 – grupa kapitałowa (pdf)

Załącznik nr 9 – miesięczne zestawienie wywozu ścieków (docx)

Załącznik nr 9 – miesięczne zestawienie wywozu ścieków (pdf)