Przetarg nieograniczony (ZP-URB-01/2018)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego – 1 szt. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1 – formularz

Zał. nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. nr 3 – Wykaz dostaw

Zał. nr 4 – Dane techniczne samochodu

Zał. nr 5 – Samochód asenizacyjny wzór

Zał. nr 6 – Grupa kapitałowa

Zał. nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu

Zał. nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia