Przetarg nieograniczony (ZP-URB-1-2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o.

Treść ogłoszenia 

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (DOC)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie JEDZ (PDF)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie JEDZ (DOC)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (PDF)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (DOC)

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów (PDF)

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów (DOC)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy (DOC)

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa (PDF)

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa (DOC)

Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwo (PDF)

Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwo (DOC)

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu (PDF)

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu (DOC)