Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-1/2021)

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wysokości do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o. 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – link do postępowania