Przetarg nieograniczony (ZP-URB-1/2024)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami