Przetarg nieograniczony (ZP-URB-10-2017)

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

SIWZ

Sprostowanie do SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 3 – oświadczenie nr 1

Załącznik nr 4 – oświadczenie nr 2

Załącznik nr 5 – oświadczenie nr 3 warunki

Załącznik nr 6 – zestawienie kosztów

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – pełnomocnictwo