Przetarg nieograniczony (ZP-URB-10-2018)

Dotyczy: Budowa bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy – umowa podpowierzenia

Załącznik nr 2 do umowy – klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 8 – projekt budowlany

Załącznik nr 9 – STWiOR

Załącznik nr 10 – Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót 

Załącznik nr 10 – branża budowlana

Załącznik nr 10 – branża drogowa

Załącznik nr 10 – branża elektryczna

Załącznik nr 10 – branża niskoprądowa

Załącznik nr 10 – branża sanitarna

Załącznik nr 10 – kosztorysy ZOM

Decyzja o warunkach zabudowy

Mapy

Opis analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Fabryczna 7 – pozwolenia

Projekt wykonawczy: 

Projekt wykonawczy – architektura

Instalacja CO

Instalacje elektryczne

Instalacje wod-kan

Konstrukcja żelbetowa – Budynek biurowo-socjalny

Konstrukcja żelbetowa – Budynek warsztatowo-magazynowy

Konstrukcja żelbetowa – Fundamenty wiat

Konstrukcja stalowa

Wentylacja

Drogi

Projekt wykonawczy: elektryczny – niskoprądowy 

Opis

Rysunek