Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12-2017)

Zadanie: „Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego”

Treść ogłoszenia

SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (DOCX)

Ceny jednostkowe – załącznik nr 1 do formularza ofertowego (PDF)

Ceny jednostkowe – załącznik nr 1 do formularza ofertowego (DOCX)

Załącznik nr 2 – logo (PDF)

Załącznik nr 2 – logo (DOCX)

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp (DOCX)

Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy (PDF)  

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw (PDF)

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw (DOCX)

Załącznik nr 7 – grupa kapitałowa (PDF)

Załącznik nr 7 – grupa kapitałowa (DOCX)