Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12-2018)

Dotyczy: „Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 2 do umowy – klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 – Opis urzadzeń technicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy