Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12/2020)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa Bardo 11A k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – wykaz sprzętu

Załącznik nr 3 – wykaz sprzętu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 4 – wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 7 – zobowiązanie innego podmiotu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 – oświadczenie

Załącznik nr 9 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 10 – klauzula informacyjna