Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13-2018)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych opon do ładowarek.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – Ceny jednostkowe

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 2 do umowy – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa