Przetarg nieograniczony (ZP-URB-17/2022)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON przez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 M) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami