Przetarg nieograniczony (ZP-URB-18-2018)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 9 – Opis systemu CCTV

Klauzula informacyjna do umów z podwykonawcami

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych