Przetarg nieograniczony (ZP-URB-19-2018)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Ceny jednostkowe – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Logo

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu