Przetarg nieograniczony (ZP-URB-2-2018)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) URBIS Sp z o.o.

SIWZ

Treść ogłoszenia

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. nr 3 – Wykaz dostaw

Zał. nr 4 – Zestawienie kosztów

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. nr 6 – Grupa kapitałowa

Zał. nr 7 – Pełnomocnictwo