Przetarg nieograniczony ZP-URB-2/2021

Dotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie 2 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 r. samochodów specjalistycznych: śmieciarka na podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem, pojazd z zabudową hakową wraz z wciąganą za pomocą urządzenia hakowego zabudową typu śmieciarka.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki – część 1 zamówienia

Załączniki – część 2 zamówienia

Informacje finansowe

Wzór zabudowy

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia