Przetarg nieograniczony (ZP-URB-2/2024)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m) oraz benzyny PB 95/PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów i pojazdów URBIS.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami