Przetarg nieograniczony (ZP-URB-289/2019)

Dotyczy: Usługa dostosowania monitoringu wizyjnego do obecnego systemu istniejącego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A oraz Stacji przeładunkowej w miejscowości Bardo k/Wrześni zgodnie z wymogami art. 25 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tj. Dz.U z 2019 poz. 701 ).

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy systemu CCTV

Klauzula informacyjna


Kategorie