Przetarg nieograniczony (ZP-URB-3-2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A. 

Treść ogłoszenia

SIWZ 

Załączniki w formacie PDF:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 3 – Opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Klauzula informacyjna do umów z podwykonawcami

Załączniki edytowalne:

zał. nr 1 formularz

zał. nr 2 oświadczenie JEDZ

zał. nr 3 opis urzadzeń technicznych

zał. nr 4 wykaz wykonanych usług

zał. nr 5 grupa kapitałowa

klauzula informacyjna do umów z podwykonawcami