Przetarg nieograniczony (ZP-URB-3/2023)

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami