Przetarg nieograniczony (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Opony do pojazdów silnikowych: 

Załączniki w wersji PDF: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. nr 3 – Wykaz dostaw

Zał. nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. nr 6 – Grupa kapitałowa

Zał. nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

Ceny jednostkowe – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Klauzula informacyjna RODO załącznik nr 3 do umowy

Załączniki w wersji edytowalnej:

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

zał. nr 3 Wykaz dostaw

zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu

zał. nr 6 grupa kapitałowa

ceny jednostkowe załącznik nr 1 do formularza ofertowego

klauzula informacyjna RODO załącznik nr 3 do umowy 

Opony do ładowarek: 

Załączniki w wersji PDF: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. nr 3 – Wykaz dostaw

Zał. nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu

Zał. nr 5 – wzór umowy

Zał. nr 6 – grupa kapitałowa

Zał. nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

Ceny jednostkowe załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Klauzula informacyjna RODO załącznik nr 3 do umowy

Załączniki w wersji edytowalnej:

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

zał. nr 3 Wykaz dostaw

zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu

zał. nr 6 grupa kapitałowa

ceny jednostkowe załącznik nr 1 do formularza ofertowego — kopia

klauzula informacyjna RODO załącznik nr 3 do umowy