Przetarg nieograniczony (ZP-URB-5-2018)

Dotyczy: Zaprojektowanie dostawa i montaż ponadnormatywnego systemu zabezpieczenia wczesnej detekcji zagrożeń pożarowych na terenie ZZO Lulkowo – hala sortowni odpadów.

SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 – Wykaz robót usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Hala sortowni – rzuty 

Lulkowo – hala sortowni – rzut piętra

Lulkowo – hala sortowni – rzut_piętra

Lulkowo – hala sortowni – rzut dachu