Przetarg nieograniczony (ZP-URB-5-2019)

Dotyczy: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Zalacznik nr 1 – oferta wykonania (PDF)

Zalacznik nr 1 – oferta-wykonania (doc)

Zalacznik nr 2 – oswiadczenie-zgodne z art. 22 ustawy (PDF)

Zalacznik nr 2 – oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy (doc)

Zalacznik nr 3 – oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy (PDF)

Zalacznik nr 3 – oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy (doc)

Zalacznik nr 4 – wykaz dostaw (PDF)

Zalacznik nr 4 – wykaz dostaw (doc)

Zalacznik nr 5 – oświadczenie innego podmiotu (PDF)

Zalacznik nr 5 – oświadczenie innego podmiotu (doc)

Zalacznik nr 6 – podwykonawcy (PDF)

Zalacznik nr 6 – podwykonawcy (doc)

Zalacznik nr 7 – oswiadczenie o posiadaniu GUD (PDF)

Zalacznik nr 7 – oswiadczenie o posiadaniu GUD (doc)

Zalacznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF)

Zalacznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (doc)

Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF)

Załącznik nr 9 (xls)

Załącznik nr 10 – wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 10 – wzór umowy (doc)