Przetarg nieograniczony (ZP-URB-5/2021) – aktualizacja 28.06.2021 r.

Dotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby URBIS Sp. z o.o. 3 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 r. urządzeń specjalistycznych: ładowarka kołowa wraz z wyposażeniem, samochód ciężarowy typu wywrotka do jazdy w trudnym terenie, mobilny przesiewacz bębnowy.

SWZ- Zmiana terminu składania ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – przesiewacz

Załączniki – część 1

Załączniki – część 2

Załączniki – część 3

Informacje finansowe

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia