Przetarg nieograniczony (ZP-URB-6-2018)

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

SIWZ (.docx)

Załącznik nr 1 – oferta wykonania

Załącznik nr 2 – oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy

Zalacznik nr 3 – oświadczenie-zgodne z art. 24 ustawy

Zalacznik nr 3 – oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy (.docx)

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – oświadczenie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – podwykonawcy

Załącznik nr 7 – oświadczenie o posiadaniu GUD

Załącznik nr 8 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10 – wzór umowy