Przetarg nieograniczony (ZP-URB-6/2020)

Dotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie 2 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 r. samochodów specjalistycznych: – śmieciarka na podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub „Przedmiot leasingu”).

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 3 – oświadczenie JEDZ (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 4 – doświadczenie zawodowe (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 – parametry i dane techniczne

Załącznik nr 7 – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 9 – Dokumenty finansowe

Załącznik nr 10 – wzór zabudowy (aktualizacja 26.05.2020 r.)