Przetarg nieograniczony (ZP-URB-7-2018)

Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”.

Treść ogłoszenia

SIWZ

zał. nr 1 – formularz

zał. nr 2 – oświadczenie JEDZ

zał. nr 3 – opis urządzeń technicznych

zał. nr 4 – wykaz wykonanych usług

zał. nr 5 – grupa kapitałowa

zał. nr 6 – projekt umowy