Przetarg nieograniczony (ZP-URB-8-2018)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. nr 3 – wykaz zrealizowanych zamówień

Zał. nr 4 – zestawienie kosztów

Zał. nr 5 – wzór umowy

zał. nr 6 – grupa kapitałowa

Zał. nr 7 – pełnomocnictwo