Przetarg nieograniczony (ZP-URB-8/2020)

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS Spółka z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 4 – zobowiązanie innego podmiotu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z operatorem

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z operatorem (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 – wykaz punktów

Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna