Przetarg nieograniczony (ZP-URB-9-2017)

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych w budynku przy Rynku 5 ( elewacje frontowe ) stanowiących własność  Miasta Gniezna i Spółki URBIS”. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Dokumentacja:

rynek 5 okna (widok)

Rynek 5 okna ofertowy

specyfikacja techniczna okna Rynek 5