Przetarg nieograniczony (ZP-URB-9-2018)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego oraz kontenerów rolkowych KP-32 oraz KP-20. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Cześć I – Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego 

Ceny jednostkowe – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Logo

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa

Część II – Dostawa nowych kontenerów rolkowych KP-32 i KP-20

Ceny jednostkowe – załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa