Przetarg nieograniczony (ZP-URB-9/2019)

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków własnych

Załącznik nr 2.1. – Wykaz budynków administrowanych przez URBIS

Załącznik nr 2.2. – Wykaz budynków administrowanych przez URBIS

Załącznik nr 2.3. – Wykaz budynków administrowanych przez URBIS

Załącznik nr 3 – Wykaz maszyn i urządzeń

Załącznik nr 4 – Wykaz wyposażenia

Załącznik nr 5 – Ubezpieczenie – Lulkowo i Bardo

Załącznik nr 6 – Ubezpieczenie maszyn budowlanych Lulkowo

Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 8 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 9 – Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Załącznik nr 9.1. – Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Załącznik nr 9.2. – Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Załącznik nr 10 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 11 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 12 – klauzula informacyjna