Przetarg – sukcesywna dostawa paliw

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k. Wrześni. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w poniższych plikach. 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz zrealizowanych zamówień

Zał. nr 3 oświadcenie nr 1

Zał. nr 4 oświadczenie nr 2

Zał. nr 5 oświadczenie nr 3 warunki

Zał. nr 6 zestawienie kosztów

Zał. nr 7 wzór umowy

Zał. nr 8 pełnomocnictwo