Przetarg ustny na najem lokali mieszkalnych do remontu stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych ogłasza przetarg ustny na najem lokali mieszkalnych do remontu stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

1. Zarządzenie Prezydenta

2. Załącznik do Zarządzenia – wykaz lokali

3. Ogłoszenie o przetargu

4. Formularz zgłoszeniowy

5. Regulamin przetargu