Przetarg ustny na najem lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie , ul. Lecha 6, Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych, stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – wykaz lokali

Umowa