Przetarg ZP-URB-11/2020 w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków własnych

Załącznik nr 2 – Wykaz budynków administrowanych przez URBIS Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 – Zestawienie maszyn i urządzeń

Załącznik nr 4.1. – Wykaz wyposażenia budynków

Załącznik nr 4.2. – Wykaz wyposażenia (Zakład Oczyszczania Miasta)

Załącznik nr 5 – Ubezpieczenie Lulkowo i Bardo

Załącznik nr 6 – Ubezpieczenie maszyn budowlanych Lulkowo i Bardo

Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu elektronicznego

Klauzula informacyjna