Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Gniezna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Gniezna znajduje się w Gnieźnie przy ul. Osiniec 6. 

PSZOK czynny jest 4 razy w tygodniu w następujących godzinach: wtorek, czwartek i piątek 11.00 – 18.00 oraz w soboty 8.00 – 14.00.

Do korzystania z PSZOK uprawnieni są mieszkańcy Miasta Gniezna, którzy zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie posiadanego QR kodu (wygenerowanego samodzielnie lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gnieźnie).

Więcej przydatnych informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK znajduje się w poniższych linkach: 

Plan Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (mapa)

Jak uzyskać kod QR dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej