Pytania i odpowiedzi – ładowarka kołowa

URBIS Spółka z o. o. w  Gnieźnie  podaje do wiadomości, że  w trakcie procedury  dotyczącej postępowania  przetargowego ZP – URB-15-2015 na dostawę  1 szt. –  ładowarki kołowej wpłynęły zapytania, na  które Zamawiający udzielił  poniższej  odpowiedzi:      

Pytania i odpowiedzi