Pytania i odpowiedzi (ZP – URB-6/2017) – cz. II

Dotyczy: postępowania  przetargowego ZP – URB-6/2017 na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie”. 

URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie informuje, że w trakcie procedury dotyczącej w/w zadania wpłynęły kolejne zapytanie o zmianę terminu składania ofert, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi według załącznika.

Pytania i odpowiedzi cz. II