Szkoła Podstawowa z Łubowa w ZZO w Lulkowie

29 maja 2023 r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Łubowa, z klas „0 – II” pod kierownictwem  Pani Katarzyny Nowaczyk przyjechały do ZZO w Lulkowie. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą sortowni odpadów oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach związanych z selektywną zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Wiązała się ona tematycznie z niedawno minionym  – dniem 11 maja 2023r.  Był to kolejny Dzień bez Śmiecenia, pokłosie dnia 11 maja 2001 roku gdy Sejm RP przyjął ustawy dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz 11 maja 2007r., kiedy to pierwszy raz obchodzone było w Polsce to święto. Idea takiego świętowania  powstała z porozumienia młodzieży z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. Zadaniem tego dnia jest uzmysłowianie wszystkim ludziom, że maksymalne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów zależy od każdego z nas. Każdy – czy mały czy duży – może, swoją świadomością i działaniem, włączyć się w tę szczytną ideę.