Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje, iż zgodnie z zapisami Uchwały nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwały nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 sierpnia 2016 roku istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czytaj więcej


Kategorie