Terminy wywozu odpadów – Gmina Gniezno (ryczałty) – SEKTOR B

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, Zakład Oczyszczania Miasta podaje terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno, posesje niezamieszkałe  – ryczałty 2022 r. (Sektor B).

Terminy wywozu Gmina Gniezno – posesje niezamieszkałe (ryczałty) 2022 (Sektor B)