Uchwała Nr XXXVII/502/2021 Rady Miasta Gniezna

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.

Treść uchwały


Kategorie