Unieważnienie przetargu (ZP-URB-15-2018)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Treść ogłoszenia

 


Kategorie