Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kłecko

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 informuje, że z dniem 01.02.2020 r. rozpocznie świadczenie usługi wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kłecko.

Treść komunikatu