Uwaga! Zmiana konta bankowego!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2015 r. uległ zmianie podstawowy numer rachunku bankowego URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Nowy numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A  I Oddział w Gnieźnie Nr: 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308

Spółka zawiadomi klientów indywidualnych o numerze konta kontrahenckiego w celu dokonywania wpłat z tytułu:

1/ opłat za lokale mieszkalne,

2/ opłat za lokale użytkowe,

3/ opłat za wywóz nieczystości (umowy zawarte ze Spółką),

4/ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Ad. pkt 4 – informacje o numerach konta będą dostarczane do dnia 31.08.2015 r. W przypadku nieobecności w domu pozostawiona zostanie informacja, gdzie należy zgłosić się po odbiór numeru konta kontrahenckiego.

Pozostali kontrahenci Spółki wpłat dokonują na rachunek wskazany powyżej.